Besøgende
91
Artikler
90
Link
138

Sprøjterester i frugt og grønt

Det Økologiske Råd har i en pressemeddelelse den 6/6 2012 udtrykt bekymring over mængden af pesticidrester i dansk og udenlandsk frugt.

Fødevarestyrelsen seneste pesticidrapport fra november 2011 viser, at der i 2010 blev fundet sprøjterester i lidt over halvdelen af de danske frugtprøver. Tilsvarende udenlandske prøver viste pesticid rester i 75% af prøverne.

frugtKun i sjældne tlfælde blev EU's grænseværdier overskredet.

 

 

 

 

 

Giftig cocktail

Ifølge Det Økologiske Råd er det alarmerende, at der findes pesticidrester i så mange frugter:

"I mange fødevarer, såsom peberfrugter, blev der fundet mere end 20 forskellige hormonforstyrrende pesticider – selv om hvert enkelt stof forekommer i relativt lav koncentration, kan der være tale om de såkaldte cocktaileffekter".

Der er endnu ikke overblik over, hvordan forskellige hormonforstyrrende stoffer påvirker mennesket, når de blandes i en "cocktail".

Læs mere på Det Økologiske Råds hjemmeside: www.ecocouncil.dk