Besøgende
91
Artikler
90
Link
138

Betingelser

Betingelser ved brug af JBS Media

 

Foreslå en hjemmeside

JBS Media er bl.a. et link katalog. Kataloget er opbygget efter emner - fra almene til specifikke.

 

Foreslåede links med beskrivelser gennemlæses af JBS Medias redaktører. De bedømmer, om linket og beskrivelsen kan optages i kataloget.

 

Fokus på indhold og kvalitet gør, at alle ikke kan forvente at blive optager i første omgang.

 

Valg af kategori

Når du foreslår et link, skal du forinden have valgt

 • katalog
 • kategori i det givne katalog

Kan du ikke finde en passende kategori, så foreslå en ny kategori.

 

Unikt indhold

Sørg for at din beskrivelse er unik. For at få bedst mulig "linkjuice" ud af brugen af JBS Media, skal producere en beskrivelse, du ikke har benyttet andre steder.

 

Business og Premium medlemmer kan vælge flere kategorier, der peger på samme hjemmeside. Beskrivelserne skal også være forskellige her, hvis det er tilfældet.

 

Man ryger ud eller optages ikke hvis

 • linket peger på et domæne, hvorfra man viderestilles til en anden hjemmeside.
 • indholdet er ulovligt
 • indholdet er stødende
 • indholdet er erotisk
 • indholdet krænker andres ejendomsret
 • hjemmesiden er "under opbygning".

 

Godkendelse

Foreslåede links godkendes af en redaktør på JBS Media. I perioder kan der være ventetid. Hvis der er ventetid, vil Business og Premium medlemmer altid springe "gratis køen" over.

 

Behandling af personoplysninger

Alle personlige oplysninger som indsamles i JBS Media, bliver behandlet i overensstemmelse med JBS Media politik vedrørende behandling af personoplysninger.

Ingen data videregives til tredjepart

 

Medlemskategorier

Gratis for alle

Brugere der er tilknyttet medlemskategorien "gratis", har adgang til følgende services:

 • Linkkataloger
 • Udgive pressemeddelser

 

Business medlemsskab

Brugere der er tilknyttet medlemskategorien "business", har adgang til følgende services:

 • Linkkataloger
 • Pressemeddelelser
 • Omtale i eksterne blogs,1 pr. kvartal
 • Adgang til alle artikler

 

Premium medlemsskab

 • Linkkataloger
 • Pressemeddelelser
 • Adgang til alle artikler
 • Omtale i eksterne blogs,1 pr. kvartal
 • Gratis annoncering på JBS Media (en gratis annonce / banner (grafik, højde 90 px og bredde 728 px ).

 

Betaling
Abonnementer for Business og Premium medlemmer betales forud, for et kvartal af gangen.

 

Abonnementet kan til enhver tid opsiges. Evt. restbeløb tilbagebetales ikke.

 

Ønsker man ikke at fortsætte et abonnement, overgår man automatisk til "gratis medlem".

 

Har man benyttet de forskellige services, såsom virksomhedspræsentationer, pressemeddelelser eller omtaler i blogs, så vil disse stadig være tilgængelige efter overgang til "gratis medlem".

 

Ansvar
Eventuelle driftsforstyrrelser vil ikke medføre kompensation til medlemmer uanset abonnementsform.

 

Rettigheder
Brugerne af JBS Media har det fulde ansvar for, at indhold (tekst, billeder m.m.) ikke overtræder andres rettigheder, ejendomsret, ophavsrettigheder m.m.

 

Bilver JBS Media (gjort) opmærksom på, at en bruger krænker andres rettigheder:

 • JBS Media anmoder om, at krænkelser bringes til ophør
 • bringes de ikke til ophør, bliver brugerne og alt denne indhold slettet på JBS Media.

 

Ændring af betingelser

JBS Media kan til enhver tid ændre regler og betingelser for brugen af JBS Media uden nogen form for godkendelse, accept eller orientering.