Besøgende
91
Artikler
90
Link
138

Færre overnatninger

Færre overnatninger i turistbranchen i april

Der var 2,2 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i april 2012. Det er et fald på 5 pct. i forhold til april sidste år, som lå rekordhøjt. Udviklingen i april vairerer meget fra hoteller til feriehuse m.m.

Påsken 2012 lå delvist i marts, hvor den i 2011 lå helt i april. Det giver visse udsving.

Flere hotelovernatninger

For hotellernes vedkommende var der en fremgang på 52.000 overnatninger eller 6 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Færre overnatninger på feriecentre og campingpladser

Feriecentrene oplevede derimod en nedgang på 29.000 overnatninger, svarende til 8 pct. Campingpladserne havde 130.000 eller 13 pct. færre overnatninger, mens antallet af overnatninger på vandrerhjem faldt med 13.000 eller 14 pct. i forhold til april 2011.

Færre overnatninger i feriehuse

I april faldt overnatningerne i udlejede feriehuse med 231.000 eller 16 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Især tyskerne bidrog til faldet med 251.000 eller 23 pct. færre overnatninger. Danskerne foretog 261.000 overnatninger i april, samme niveau som april 2011. Den danske andel af de samlede overnatninger steg fra 18 pct. i april 2011 til 22 pct. i april 2012. Samtidig faldt tyskernes andel fra 76 pct. til 70 pct. Den relativt store nedgang i feriehusovernatninger skal bl.a. ses i lyset af, at påskeferie for mange begyndte lørdag den 31. marts i år, mens hele påsken sidste år lå i april.

Kilder:

NYT FRA DANMARKS STATISTIK
Nr. 298 • 8. juni 2012
Nr. 301 • 8. juni 2012