Besøgende
91
Artikler
90
Link
138

Asketræet truet af udryddelse

Asken har altid været en naturlig del af danske skove, men snart kan det være forbi.

Den dræbende svampesygdom, ’asketoptørre’, har de senere år bredt sig over hele landet og truer nu med at udrydde asken helt.

Det konkluderer Naturstyrelsen i et notat.

Tidligere var asken bare syg, men nu har vi opgraderet trusselbilledet, fordi aksen reelt er i fare for at uddø. Vi risikerer simpelthen, at den forsvinder fra naturen. Hvis det sker, vil det være et stort tab for den biologiske mangfoldighed, og det vil gøre det sværere for os skovdyrkere, fordi asken trives steder i skoven, hvor ingen andre træer kan vokse lige så godt, siger skovrider i Naturstyrelsen, Ole Livbjerg Klitgaard

Raske træer skånes

Situationen er så alvorlig, at Naturstyrelsen har besluttet helt at stoppe med at fælde raske asketræer. Kun asketræer, der allerede er smittet med sygdommen, vil blive solgt til savværkerne.

Vores eneste chance er at passe særlig godt på de få raske træer, vi har tilbage. Det kan nemlig vise sig, at de har en særlig modstandskraft mod sygdommen, som er uvurderlig, hvis vi skal have asken tilbage i skoven, siger Ole Livbjerg Klitgaard.

Naturstyrelsen vurderer, at cirka to procent af træerne kan vise sig at være modstandsdygtige over for asketoptørre. Frø fra disse træer, kan måske være med til at opbygge en ny og stærk askeskov.

Sygdom bredt sig hurtigt

I 2002 blev der første gang observeret syge asketræer i Danmark. Tre år efter var sygdommen udbredt til hele landet. I første omgang troede man, at symptomerne skyldtes nattefrost. I 2008 forværredes situationen, og store arealer med unge asketræer måtte opgives. I 2009 anslog man, at 50 procent af landets asketræer var skadet af toptørre. Siden er problemet fortsat med at vokse.

Træer med asketoptørre blev fundet i de Østeuropa i 1990-erne og sygdommen har siden bredt sig, så den i dag findes i hele askens udbredelsesområde med undtagelse af Storbritannien.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk