Besøgende
91
Artikler
90
Link
138

Rottegift ender i rovfugle og rovdyr

Rotter hører til blandt de dyr, som vi normalt helst ser udryddet, især når de befinder sig lige omkring eller inde i vores huse. Rottebekæmpelsen sker primært med gift, hvis brug i vidt omfang ender i rovdyr og rovfugle.

I Danmark og mange andre vestlige lande benyttes blodfortyndende midler (antikoagulanter) til bekæmpelse af rotter. I Danmark er blodfortyndende midler de eneste kemiske bekæmpelsesmidler, der er tilladte.

Farligt for rovdyr og rovfugle

Selvsagt er giften farlig for rotterne. Men derudover er rottegiften også farlig for de næste led i fødekæden, hvor giften ophobes.

Almindeligvis starter rottebekæmpelsen med de mindst stærke gifte, og hvis det ikke virker, går man videre til stærkere gifte. Ulempen ved de stærke gifte, er betydeligt længere halveringstider, og det er til stor skade for de rovpattedyr eller rovfugle, der har rotter på spisekortet.

Jo længere halveringstiden er, jo længere tid tager det, før giften er ude af kroppen på det dyr, der har sat tænderne eller næbbet i en rotte. Der er funder så store mængder giftrester af blodfortyndende stoffer i rovdyr og rovfugle, at det kan være livstruende for dyrene. Ifølge en rapport fra DMU* er der fundet spor af blodfortyndende midler i mellem 84-100 procent af alle de undersøgte rovfugle og rovpattedyr.

Måden rotter bekæmpes på i Danmark og mange andre lande medfører ofte sekundærforgiftning hos rovfugle og pattedyr, som lever af gnavere.

Resistens

Foruden den uheldige sekundære forgiftning af rovfugle og rovdyr, så medfører metoden før eller siden resistens hos rotter (og mus). Miljøministeriet har lavet en fortegnelse over hvor der forekommer resistens i rottepopulationen. Det varierer meget fra giftstof til giftstof. Resistens forekommer stort set over hele landet, men altså variende i forhold til giftstoffer.

Fra naturstyrlsens hjemmeside kan du downloade folder "Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift" (2012). Søg på titlen på www.naturstyrelsen.dk

* Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr.
En basisundersøgelse. Faglig rapport fra DMU nr. 788 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet.

 

JBS Media 22/6 2012