Besøgende
91
Artikler
90
Link
138

Flere rejser med tog

64 millioner rejsende i første kvartal med toget. Det er tre procent mere end året før, 2011.

Det samlede persontransportarbejde (dvs personer gange distance) i første kvartal var 1,7 mia. personkilometer. Det er to procent mere end i 2011.

I de seneste 12 måneder beløb det samlede antal personkilometer sig til 6,7 mia.

Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 331, 25/6 2012

Lidt mindre havnegods

De større danske havne ekspederede 19,3 mio. ton gods fra fragtskibe og færger i første kvartal 2012.

Det er 1 pct. mindre end i fjerde kvartal 2011. I forhold til første kvartal 2011 faldt godsmængden med 10 pct. I de seneste 12 måneder blev der i alt omsat 81,6 mio. ton gods, hvilket er 1 pct. mere end i den foregående 12 måneders periode.

havnegods-2011-2012

Kilde: Danmarks Statistik

Øget international transport med danske lastbiler

Danmarks Statistik viser, at der er sket en forøgelse i den internationale transport med danske lastbiler.

Det internationale transportarbejde (gods gange distance) steg med 24 procent i første kvartal 2012 til 1,3 tonkm. Fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012 steg den samlede mængde transportarbejde med 12 procent.

Mens der har været fremgang i det internationale transportarbejde, så har det nationale indenlandkske transprarbejde været faldende.

Det relativt store fald i den nationale kørsel betyder, at det samlede antal tonkm stort er uændret fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012.

 

Kilde:

Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 318, 19/6 2012